AR-GE Çözüm Ortaklığı

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş., uzun yıllara dayalı akademik ve proje geliştirme, hazırlama-yürütme birikimlerinden yararlanarak, gıda sanayinin ihtiyacı olduğu araştırma-geliştirme faaliyetleri için çözüm ortaklığı hizmetini sunmaktadır.  Tübitak-Teydeb, KOSGEB, TAGEM, Kırsal Kalkınma, Kalkınma Ajansları, IPARD, Avrupa Birliği gibi değişik kaynaklardan, değişik oranlarda hibe ile desteklenmek üzere, projelerin geliştirilmesi, hazırlanması ve yürütülmesi hizmetleri verilmektedir. Hizmetlerimiz içerisinde ön araştırma, etüt ve fizibilite çalışmaları da yer almaktadır.

Hizmetlerimiz, firma ile karşılıklı olarak yaptığımız gizlilik anlaşmasına tam olarak bağlı kalınarak, doğrudan araştırma projesi fikrini geliştirme, projeyi hazırlama ve yürütme danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Ayrıca gıda sanayi kurumlarımızda ortaya çıkabilecek çeşitli Ar-Ge problemlerine bilimsel cevapların araştırılarak çözümlenmesi, yeni ürün geliştirme ve ürün raf ömrü tespiti çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Firmamız, Ar-Ge ihtiyaçları için temel araştırma fikrinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve tasarımında etkin olarak hizmet vermenin yanı sıra, firmaların araştırma projelerinin, Ulusal ve Uluslararası desteklere başvurularını sağlamaktadır.

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş., ayrıca kendi araştırma projelerinde de yürütücü, ortak ve iştirakçi olarak yer almaktadır. Bu projeler;

“Propolisin Duyusal, Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerine Göre Sınıflandırılarak, İnsan Tüketimine Uygun Nitelik Kazandıracak Proses Yöntemlerinin Geliştirilmesi”- Destekleyen Kurum: KOSGEB

“Kovanımı İzliyorum”, Destekleyen Kurum: İstanbul Kalkınma Ajansı

Top