Duyusal Analiz

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş., gıdaların işitme, dokunma, tatma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini algılamak, ölçmek, analizlemek ve yorumlamak için kullanılan bilimsel bir disiplin olan DUYUSAL ANALİZ hizmetini bu alandaki uzun yıllara dayanan uygulama ve istatistiksel değerlendirme birikimi ile gıda sanayine sunmaktadır.

Bir gıdanın duyusal analizi, tüketici kabulünde etkili olan görünüş, lezzet, tat, aroma, koku ve doku gibi gıdanın duyusal özelliklerinin, insan duyularının bir enstrüman gibi kullanıldığı değişkenlik kaynaklarının kontrol edildiği bir ortamda değerlendirme tekniklerini kapsamaktadır. Duyusal değerlendirme gıda kalite kontrolü programlarında ve AR-GE çalışmalarında mevcut ürünleri geliştirme, yeni ürün formülasyonu geliştirme veya ürün geliştirme (ÜR-GE), tüketici şikayetleri ile ilgili problem çözme, kalite kontrol faaliyetlerinde, ürün spesifikasyonlarının tespit etme, firmanın ürünlerinin pazardaki durumu ve pazardaki rakip firma ürünlerini değerlendirme ve raf ömrü çalışmalarında çok değerli bulgular sunar.

UYGULAMALI İSTATİSTİK ÇÖZÜMLER ve TASARIM HİZMETİMİZ

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş.’nin özel olarak tasarımlanmış, Duyusal Analiz Laboratuarında istatistiksel olarak hata kaynaklarının kontrol edildiği uzman ve tüketici panelleri yürütülmektedir. Farklılık testleri, tanımlayıcı analiz teknikleri (lezzet ve doku profili, ürün profili) ve tüketici tercih/kabul testleri ihtiyaca uygun cevap verecek şekilde deneysel tasarımlar ile hazırlanmakta ve paneller gerçekleştirilmektedir. Tüm bu çalışmalar yoğun istatistiksel analizler ile bütünleşik olarak yürütülmektedir.

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş. firmaların talepleri doğrultusunda duyusal analiz ölçme ve değerlendirme sisteminin firma için tasarımı ve kurulması hizmeti de verilmektedir. Duyusal analiz tekniklerini sürekli bir araç olarak kullanmayı hedefleyen firmalara özel, panelist seçme ve eğitme amaçlı düzenlenen kurs hizmeti de sunulmaktadır.  Ayrıca, insan duyularının doğasından kaynaklanan varyasyon nedeniyle istatistiksel tekniklerin kullanımı bu testlerin uygulanmasında bir zorunluluktur. Bu nedenle firmaların ihtiyaçlarına göre sadece istatistiksel metotlardan nasıl yararlanılacağı üzerine yoğunlaşılan eğitim hizmeti de ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanmaktadır.

DUYUSAL ANALIZ TEKNIKLERI;

– Farklılık /Ayrım testleri (Tüm özellikler ve/veya özelliğe göre değerlendirme)

 • Basit Eşli test,
 • Üçgen test,
 • İkili Üçlü test,
 • Eşli Kıyaslama,
 • Beşin İkisi testi,
 • A-A Değil testi,
 • Kontrolden Farklılık testi,
 • Ardışık İkili Üçlü test,
 • Eşli Sıralama Tercih testi
 • Sıralama testi
 • Özelliğe göre derecelendirme testleri

Tanımlayıcı Analiz

 • Ürün profil testi (Tat, aroma, doku, görünüş özelliklerinin tanımlanması ve kantitatif olarak değerlendirilmesi)

Tüketici Tercih/Kabul testleri

 • Farklılık testleri
 • Hedonik değerlendirme testleri
 • Beğeniye göre derecelendirme testleri
Top