Kurucularımız

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

Dilek Boyacıoğlu Ege Üniversitesi Gıda Fakültesinden “Gıda Mühendisi” olarak 1981 yılında mezun oldu. Daha sonra, aynı Üniversitede Yüksek Lisans çalışmasını 1985 yılında tamamladı. Hububat Bilimi alanında Doktora derecesini ABD’de North Dakota State Üniversitesinde 1992 yılında aldı. 1993 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1996-1997 yılları arasında Avustralya Sydney Üniversitesi I.A. Watson Hububat Araştırma Enstitüsünde Araştırıcı olarak çalıştı. 2000-2006 ve 2009-2012 yılları arasında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş ve iki kez programın ABET tarafından değerlendirmesinde akreditasyon sürecini başarı ile yönetmiştir. İTÜ’de, ADEK yönetim kurulu, ABET Üst Danışma Kurulu üyeliği ve İTÜ AB Araştırma Ofisi Başkanlığı gibi çok sayıda idari görevleri yürütmüştür.

Son yıllardaki araştırma alanı fonksiyonel gıda kimyası ve duyusal değerlendirme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal araştırma makalesi ve sunuşunun yanı sıra, mesleki aktiviteleri çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık ve bilimsel kurul üyeliklerini içermektedir. Institute of Food Technologist (IFT) mesleki üyesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesidir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarında eğitim kalitesine olan ilgisi ile MÜDEK’te gıda mühendisliği programı bağımsız değerlendiricisi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında, gıda sektöründe uzun yıllar deneyimi bulunan Aslı Elif Tanuğur ile birlikte bilim temelli yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için SBS Bilimsel Bio Çözümler şirketini kurmuştur. Halen Gıda ve Arı Ürünleri konusunda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, yürütmekte, yaptığı çalışmalar ile sektöre ve bilime katkı sağlamaktadır.

Aslı Elif Tanuğur

Aslı Elif Tanuğur, 1996 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve “Balda Orijin Tespiti” konulu tezi ile aynı Bölümden Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında aldı. 1997 yılında çalışma hayatına atılan Tanuğur, 2000 yılına kadar Aş-san Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti.de Kalite Güvence Müdürü olarak görev yaptı. 2000-2013 yılları arasında Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti.’nde Ar-Ge ve Kalite Direktörü olarak görev yapan Tanuğur, bu görevi süresince pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücülük yapmıştır. Tanuğur’ın yönettiği ulusal projeler, TÜBİTAK-TEYDEB, İstanbul Ticaret Odası ve Eurowards Türkiye tarafından da ödüllendirilmiştir. Uluslararası Bal Komisyonu üyesi olan Tanuğur, aynı zamanda TSE Ayna komite üyesi ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) arı sütü standardı komisyonu üyesidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir projesi kapsamında hazırlanmış olan “Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları” sektör kılavuzunun da yazarıdır. Tanuğur’ın, Bal-Der Arı ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu Derneği adına hazırlayarak yürüttüğü, “Arı Platformu” projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı mali destek programı kapsamında desteklenmiştir. 17 kurumun işbirliği yaptığı ve başarı ile tamamlanmış olan bu projede, çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılmış, 4 adet kitap yayınlanmış ve arıcılıkla ilgili bir belgesel hazırlanmıştır. Kendisi halen SBS Bilimsel Bio Çözümler Şirketinin kurucu ortağı ve Genel Müdürüdür. Halen Gıda ve Arı Ürünleri konusunda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, yürütmekte, yaptığı çalışmalar ile sektöre ve bilime katkı sağlamaktadır.

Taylan SAMANCI

Taylan Samancı, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Arıcılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Samancı 2000-2003 yılları arası Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005-2013 yılları arasında Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’in de Projeler Takım Lideri olarak görev yapmıştır. Bu görevi süresince pek çok ulusal ve uluslararası projelerde görev alarak yöneticilik yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sunumu ve yayını bulunan Samancı, aynı zamanda, sonuncusu “Arı Ürünleri Üreticileri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” olmak üzere 4 farklı kitabın da yazarları arasındadır. Samancı aynı zamanda Türkiye’nin 7 bölgesinde 55 ilde çok sayıda arıcılık eğitim çalışmaları organize etmiştir ve yürütmüştür. Samancı , Uluslararası Bal Komisyonu, TSE ayna komite ve ISO (International Standards Organisation) arı sütü standardı oluşturma komisyonu üyesidir. Kendisi halen SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. Ltd. Şti’inde İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır. Arı Ürünlerinin tarladan sofraya izlenebilirliği ve iyi tarım uygulamalarının sağlanmasından da sorumlu olan Samancı, uzman olduğu konularda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, yürütmekte, yaptığı çalışmalar ile sektöre ve bilime katkı sağlamaktadır.

Top