Kuruluş Hikayemiz

Firmamız gıda alanında uzmanlanmış olan Prof. Dr.Dilek Boyacıoğlu ile arı ürünleri, kalite kontrol, Ar-Ge, proje geliştirme ve yürütme konularında uzun yıllar boyunca hizmet vermiş ve sektörel deneyimi bulunan Aslı Elif Tanuğur tarafından 2013 Yılı Mayıs ayında kurulmuştur.  Ekibimizde yer alan ziraat mühendisi Taylan Samancı, arıcılık konusunda uzun yıllara dayalı tecrübesi ve gerçekleştirdiği projeler ile alanında tanınmış bir uzman olup, firmamızın “Sözleşmeli Model ile Arı Ürünleri Üretimi” çalışmalarını da yürütmektedir.

Firmamız İTÜ Maslak kampüsü KOSGEB bünyesinde, “Propolisin Duyusal, Biyolojik ve Kimyasal  Özelliklerine Göre  Sınıflandırılarak, İnsan Tüketimine Uygun Nitelik Kazandıracak Proses Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Ar-Ge projesi ile kurulmuş olup, söz konusu proje faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam etmektedir.  Bu projemizde  propolis üretimine özel prosesler geliştirilerek, insan tüketimine sunulabilir nitelik kazandırılması hedeflenmektedir. Projede kontrollü koşullarda üretim yapılması için Arıcılarımız ve Arı Yetiştiricileri Birlikleri ile sözleşmeli model geliştirilmiş, pilot ölçekte propolis üretimine uygun bitki zenginliği olan farklı bölgelerde üretim yapılması planlanmıştır. Elde edilen propolis, biyolojik, duyusal ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılarak, biyolojik aktivitesi ile özelliklerini en yüksek düzeyde koruyan,  insan tüketimine en uygun şekilde işlenmesine olanak veren proses teknikleri belirlenecektir. Projemizin bir başka getirisi de, Ülkemize özgün propolisin teknik spesifikasyonlarının da belirlenmiş olmasıdır.

Top