Etkinlikler

 • Antalya’da “Türkiye Satın Alma Platformu ve Gastronomi Sektör Buluşması”ndaydık
 • Ankara’da 2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Fuarı’ndayız….
 • XII. Asian Apicultural Association Konferansına Sunumlarımız ve Standımız ile Katıldık.
 • Gıda Y. Mühendisi Aslı Elif Sunay “ARI ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE KATKI, KALİTE SORUNLARI” konulu sunum yaptı.
 • Apimondia 2013: XXXXIII International Apimondia Kongresine Sunumlarımızla Katıldık
 • Uzmanımız Sn Taylan Samancı “Food Safety Problems and Suggested Solutions About Bee Products in Turkey” Konulu Poster Sunumunu Yaptı.
 • 4. Gıda Güvenliği Kongresi’ne Sunum ile Katıldık.
 • Yalova İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz
 • Sn. Aslı Elif Sunay “PROPOLİS” konulu sunum yaptı.
 • Prof.Dr. Sn. Dilek Boyacıoğlu, “ARI ÜRÜNLERİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ” konulu bir sunum yaptı.
 • Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz
 • Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz

Antalya’da “Türkiye Satın Alma Platformu ve Gastronomi Sektör Buluşması”ndaydık

FHTT 2015 KOVANDAN SOFRAYA 2015 ULUSLARARASI GIDA GÜVENLİĞİ VE OTANTİSİTE KONGRESİ 21-22 Mayıs 2015


KOVANDAN SOFRAYA 2015 gıda güvenliği, bal, arı sütü, polen ve propolis dahil olmak üzere arı ürünlerinin orijinalliğine odaklanan ilk uluslararası kongredir.

İstanbul Kalkınma Ajansı himayesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümleri, Selanik Aristotle Üniversitesi Tarım Fakültesi ve CRA-API (Honey Bee and Silkworm Unit of the Council for Research and Experimentation in Agriculture) tarafından gerçekleştirilecek iki günlük etkinlikte, ilgili sektörlerin araştırmacıları, akademisyenleri, gıda güvenliği ve orijinalliğiyle ilgili yasal otoriteleri ve uzmanların bilgi alışverişinde bulunmalarına ve güncel konuları tartışma imkanına sahip olacaklardır. Tema olarak dünya ticaretinde güvenilir arı ürünü üretimi uygulamasından hile, orijinallik ve arı ürünlerinin güvenliği unsurunda çözüm olarak veteriner ilaç kalıntıları analizi konularına kadar geniş kapsamlı bir kongre düzenlenilecektir.

2015 kongresinde; konferanslar, sözlü sunumlar ve poster oturumları gerçekleştirilecektir. Bildiri özetleri şu anda kabul edilmektedir ve bildiriler yayınlanacaktır. Kongre süresince Türkçe ve İngilizce simültane tercümeler gerçekleştirilecektir.

Kongre merkezi’nin uluslararası sergi alanında yer alacak olan arı sektöründe faaliyette bulunan ambalaj ,ihracat- ithalat, arı ürünleri ve arı ekipmanları üreten firmalar ve arı ürünlerini analiz eden uzmanlaşmış laboratuar hizmetleri sunan uzmanların bir araya gelmesi ile paylaşılacak bilgi ve tecrübeler neticesinde ileriye dönük çok önemli bir adım atılmış olunacaktır.

Buna ilaven gerçekleştirilecek “Uluslararası Bal Yarışması” vesilesiyle arıcılar ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Yarışmada “Uluslararası Arı Komisyonu” (IHC) Duyumsal Analiz Grubu üyeleri yarışmanın jüriliğini gerçekleştirecek olup sunulan farklı bal türleri değerlendireceklerdir.

Arı sektöründe bulunan ve/veya ticaretini yapan araştırmacılar, bilim adamları, akademisyenler, yasamacılar ve hile, orijinallik, ve arı ürünlerinde pestisit ve veteriner ilaç kullanımı üzerine faaliyetlerde bulunan laboratuar firmalarının bilgilerini paylaşma ve geliştirmesi için Kongrenin mükemmel bir fırsat olacağına inanıyoruz.

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan FHTT 2015’de buluşmak dileğiyle…
2015

Ankara’da 2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Fuarı’ndayız….

Ankara’da 2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Fuarı’ndayız…. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn Fikri Işık, BEE’O arı ürünlerimizi tattı….

XII. Asian Apicultural Association Konferansına Sunumlarımız ve Standımız ile Katıldık.

XII. Asian Apicultural Association Konferansına sunumlarımız ve standımız ile katıldık.
Kovandan Sofraya İzlenebilir Arı Ürünleri ve Sergisi” ne sunumlar ve standımız ile katıldık
Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu “ARI ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK BEYANLARI” konulu  sunum yaptı.

Gıda Y. Mühendisi Aslı Elif Sunay “ARI ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE KATKI, KALİTE SORUNLARI” konulu sunum yaptı.

Apimondia 2013: XXXXIII International Apimondia Kongresine Sunumlarımızla Katıldık

Apimondia 2013: XXXXIII International Apimondia Kongresine sunumlarımızla katıldık (29 Eylül-04 Ekim 2013)

Uzmanımız Sn. Aslı Elif Sunay “INVESTIGATING THE ANTIOXIDANT POTENTIAL AND BIOAVAILABILITY OF HONEYBEE PRODUCTS COLLECTED FROM DIFFERENT GEOGRAPHICAL AREAS” konulu sunum yaptı. 

Uzmanımız Sn Taylan Samancı “Food Safety Problems and Suggested Solutions About Bee Products in Turkey” Konulu Poster Sunumunu Yaptı.

Uzmanımız Sn Taylan Samancı “Food Safety Problems and Suggested Solutions About Bee Products in Turkey” Konulu Poster Sunumunu Yaptı. 

4. Gıda Güvenliği Kongresi’ne Sunum ile Katıldık.

Uzmanımız Sn. Aslı Elif Sunay 4. Gıda Güvenliği Kongresinde “PROPOLİSİN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI” konulu sözlü bildirisini sundu (14-15 Mayıs 2013)

Yalova İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz

Sn. Taylan Samancı “ARI HASTALIKLARI” konulu sunum yaptı. 

Sn. Aslı Elif Sunay “PROPOLİS” konulu sunum yaptı.

Prof.Dr. Sn. Dilek Boyacıoğlu, “ARI ÜRÜNLERİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ” konulu bir sunum yaptı. 

Sn. Aslı Elif Sunay “PROPOLİS” konulu sunum yaptı.

Prof.Dr. Sn. Dilek Boyacıoğlu, “ARI ÜRÜNLERİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ” konulu bir sunum yaptı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Seminerimiz

Top