Kurucularımız

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

Dilek Boyacıoğlu Ege Üniversitesi Gıda Fakültesinden “Gıda Mühendisi” olarak 1981 yılında mezun oldu. Daha sonra, aynı Üniversitede Yüksek Lisans çalışmasını 1985 yılında tamamladı. Hububat Bilimi alanında Doktora derecesini ABD’de North Dakota State Üniversitesinde 1992 yılında aldı. 1993 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1996-1997 yılları arasında Avustralya Sydney Üniversitesi I.A. Watson Hububat Araştırma Enstitüsünde Araştırıcı olarak çalıştı. 2000-2006 ve 2009-2012 yılları arasında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş ve iki kez programın ABET tarafından değerlendirmesinde akreditasyon sürecini başarı ile yönetmiştir. İTÜ’de, ADEK yönetim kurulu, ABET Üst Danışma Kurulu üyeliği ve İTÜ AB Araştırma Ofisi Başkanlığı gibi çok sayıda idari görevleri yürütmüştür.

Son yıllardaki araştırma alanı fonksiyonel gıda kimyası ve duyusal değerlendirme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal araştırma makalesi ve sunuşunun yanı sıra, mesleki aktiviteleri çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık ve bilimsel kurul üyeliklerini içermektedir. Institute of Food Technologist (IFT) mesleki üyesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesidir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarında eğitim kalitesine olan ilgisi ile MÜDEK’te gıda mühendisliği programı bağımsız değerlendiricisi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında, gıda sektöründe uzun yıllar deneyimi bulunan Aslı Elif Tanuğur Samancı ile birlikte bilim temelli yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. Ltd. Şti’ni kurmuştur. Halen Gıda ve Arı Ürünleri konusunda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, yürütmekte, yaptığı çalışmalar ile sektöre ve bilime katkı sağlamaktadır.

Aslı Elif Tanuğur Samancı

Aslı Elif Tanuğur Samancı, 1996 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2000-2013 yılları arasında özel sektörde Ar-Ge ve Kalite Direktörü olarak görev yapan Samancı, bu görevi süresince pek çok ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans öğrenimini yine İTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde “Balda Orijin Tespiti” üzerine 2006
yılında tamamlayan Samancı, aynı zamanda firmanın Kalite Yönetim Temsilcisi olarak ISO 9001, ISO 22000 ve BRC kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesini ve ISO-17025 laboratuvar kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların yanı sıra, metot geliştirme ve validasyon (Arı ürünlerinde hile, kalıntı tespiti, arı ürünlerinin genel kalite özellikleri, coğrafi ve bitkisel orijin tespiti, duyusal analiz vb.) ve yeni ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Samancı'nın yönettiği projeler, TÜBİTAK TEYDEB, İstanbul Ticaret Odası ve Eurowards Türkiye tarafından da ödüllendirilmiştir. Uluslararası Bal Komisyonu üyesi olan Tanuğur, aynı zamanda TSE Ayna komite üyesi ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) arı ürünleri standardı komisyonu üyesidir.

Arı Ürünlerinin özellikleri ve analizleri konusunda pek çok ulusal ve uluslararası sunum ve yayını bulunan Samancı, aynı zamanda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmış olan “Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları” sektör kılavuzunun da yazarıdır.

Samancı, 2013 yılında profesyonel hayatından ayrılarak Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için eşi Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle SBS Bilimsel Bio Çözümler’i İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurmuştur. Samancı, halen SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş.'nin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak çalışmaya; yurt içinde BEE’O yurt dışında da pek çok ülkede BEE&YOU markasıyla propolis, arı sütü, bal, polen içeren, doğal ve katma değerli ürünlerini tüketicilerine sunmaya devam etmektedir.

Taylan SAMANCI

Taylan Samancı, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Arıcılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Samancı 2000-2003 yılları arası Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005-2013 yılları arasında Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’in de Projeler Takım Lideri olarak görev yapmıştır. Bu görevi süresince pek çok ulusal ve uluslararası projelerde görev alarak yöneticilik yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sunumu ve yayını bulunan Samancı, aynı zamanda, sonuncusu “Arı Ürünleri Üreticileri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” olmak üzere 4 farklı kitabın da yazarları arasındadır. Samancı aynı zamanda Türkiye’nin 7 bölgesinde 55 ilde çok sayıda arıcılık eğitim çalışmaları organize etmiştir ve yürütmüştür. Samancı , Uluslararası Bal Komisyonu, TSE ayna komite ve ISO (International Standards Organisation) arı sütü standardı oluşturma komisyonu üyesidir. Kendisi halen SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. Ltd. Şti’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Arı Ürünlerinin tarladan sofraya izlenebilirliği ve iyi tarım uygulamalarının sağlanmasından da sorumlu olan Samancı, uzman olduğu konularda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, yürütmekte, yaptığı çalışmalar ile sektöre ve bilime katkı sağlamaktadır.

Top