Propolis

 

 

 

Propolisin Duyusal, Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerine Göre Sınıflandırılarak, İnsan Tüketimine Uygun Nitelik Kazandıracak Proses Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Projesi

*Bu proje KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

PROPOLİS

Doğal arı ürünlerinden biri olan propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir madde olup, antioksidan içeriği bakımından son derece zengindir. Arılar propolisi kovanda antibakteriyal, antifungal ve antiviral bir ajan olarak, steril ortamı sağlamak ve arı kolonisinin sağlığını korumak amacıyla kullanırlar. Propolisin içeriğinde 300’den fazla bileşik tespit edilmiş olup, polifenoller, terpenoidler, amino asitler, uçucu organik asitler, ketonlar, kumarin, kuinonlar, vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Propolisin yapısı, toplandığı bitkinin çeşidine, arı tarafından toplanma ve kullanım şekline, arıcının üretim şekline ve insan gıdasına uygun hale getirilirken kullanılan yöntemlere göre değişiklik gösterir. Propolis kovanda üretildiği hali ile tüketilememektedir. İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi ve vücudumuzun bu üründen faydalanabilmesi için, işlenmesi gerekmektedir. Bu işleme yöntemleri son derece önemlidir. Yanlış işleme teknikleri, çok değerli bir gıda olan propolisin özelliğini ve aktivitesini tamamen kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle propolis mutlaka uzmanlar tarafından, uygun alt yapı, bilgi ve teknik donanım ile işlenmeli ve insan tüketimine sunulmalıdır.

 

Propolis İçin Önerilen Standart Değerler

Bileşen

Kavak Ailesi Türü
Propolis 

Min. Değerler,

g/100g

Yeşil Propolis
Min. Değer, g/100g

1. Balsam 45 35
2. Toplam Fenolikler 21 7
3. Toplam flavonlar ve flavonoller 5
4. Toplam Flavononlar ve dihidraflavonolar 4
5. Toplam Flavonoidler (3+4) 9* 1
6. Balmumu Maks. 25 Maks. 25
Çözünmeyen madde Maks. 5 Maks. 5
Kül içeriği Belirtilmemiş Maks. 5

 

Ülkemiz doğal yapısı ve nektar kaynakları bakımından çok zengin olup arıcılık açısından son derece büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak ülkemiz, yaklaşık 8 milyon arı koloni varlığı ile dünyada üçüncü sırada olmasına rağmen, kovan başı bal veriminin düşüklüğü sebebiyle bal üretiminde dünyada onuncu sıralarda yer almaktadır.

Bunun yanında arıcılıkta önemli paya sahip dünya ülkelerinde, arı sütü, polen ve propolis gibi baldan başka diğer arı ürünlerinin de dünya pazarlarındaki payının büyük olduğu görülmektedir. Ancak arı kolonisi ve flora bakımından zengin olan ülkemizde bu ürünler istatiksel kayıtlara giremeyecek kadar az üretilmektedir.

Ülkemizde polen, arı sütü ve propolis gibi bal dışındaki arı ürünleri, Çin, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden ithal edilmektedir.

Ülkemiz arıcılık ve bitki çeşitliliği bakımından çok zengin olmasına rağmen, katma değeri çok yüksek olan bu ürün insan tüketimine sunulacak şekilde üretilememektedir. Oysaki bu ürüne özel prosesler geliştirilerek, insan tüketimine sunulabilir nitelik kazandırılabilir.

KOSGEB tarafından desteklenen bu projede sözleşmeli model ile kontrollü koşularda, pilot ölçekte propolis üretimine uygun bitki zenginliği olan bölgelerde üretim yapılacak ve elde edilen propolis, biyolojik, duyusal ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılacak ve biyolojik aktivitesi ile özelliklerini koruyan, insan tüketimine en uygun şekilde işlenmesine olanak veren proses teknikleri belirlenecektir. Ayrıca ülkemize özgün propolisin spesifikasyonları da belirlenmiş olacaktır.

Firmamız, İTÜ Maslak kampüsü KOSGEB bünyesinde, “Propolisin Duyusal, Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerine Göre  Sınıflandırılarak, İnsan Tüketimine Uygun Nitelik Kazandıracak Proses Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Ar-Ge projesi ile kurulmuş olup, söz konusu proje faaliyetlerini tamamlamıştır.  Bu projenin sonucunda, propolisin içerisindeki antioksidan maddeleri maksimum düzeyde elde edecek ekstraksiyon yani özütleme yöntemini geliştirmiştir. Geliştirdiğimiz bu Ar-Ge yöntemi, TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından 2016 İnovasyon Ödülü’ne layık görülmüştür.

Top